ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

            П О С Т А Н О В А

            18.06.2003 N 258

                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 червня 2003 р.
                   за N 521/7842


        Про вилучення з готівкового обігу
     банкнот зразка 1992 року номінальною вартістю
          1, 2, 5, 10 та 20 гривень


   Розглянувши пропозиції Департаменту готівково-грошового обігу
щодо поліпшення організації готівкового обігу та керуючись статтею
34 Закону України "Про Національний банк України" ( 679-14 ),
Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:

   1. Розпочати з 15.07.2003 вилучення з обігу банкнот зразка
1992 року номінальною вартістю 1, 2, 5, 10 та 20 гривень (далі -
банкноти зразка 1992 року).

   2. Територіальним управлінням Національного банку України:

   2.1. Припинити з 15.07.2003 підкріплення операційних кас
банків банкнотами зразка 1992 року та видачу їх клієнтам.

   2.2. Забезпечити приймання від банків вилучених з обігу
банкнот, належний контроль їх справжності, суцільну обробку і
вивезення до Центрального сховища, а також зарахування відповідних
коштів на кореспондентські рахунки банків.

   3. Банкам:

   3.1. Забороняється з 15.07.2003 видавати з операційних кас,
пунктів обміну валют та банкоматів банкноти зразка 1992 року за
всіма видами готівкових операцій.

   3.2. Здійснювати з банкнотами  зразка  1992  року  лише
прибуткові операції  з  юридичними  та фізичними особами для
зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів, а також
для обміну на банкноти інших діючих зразків.

   3.3. Здійснювати обробку (без сортування), суцільний контроль
справжності, пакування та вивезення банкнот зразка 1992 року до
територіальних управлінь Національного банку України згідно з
установленим порядком.

   3.4. Розмістити в операційних касах банків, філій, відділень
та пунктах обміну валют оголошення щодо вилучення з обігу банкнот
зразка 1992 року.

   4. Центральному сховищу Національного банку України:

   4.1. Припинити з 10.07.2003  підкріплення  територіальних
управлінь банкнотами зразка 1992 та видачу їх клієнтам.

   4.2. Забезпечити згідно з установленим порядком приймання від
територіальних управлінь, контроль справжності, та утилізацію
вилучених з обігу банкнот.

   5. Департаменту готівково-грошового обігу (Дорофєєва Н.В.) до
10.07.2003 року підготувати і  надати Управлінню зв'язків з
громадськістю та засобами масової інформації повідомлення для
засобів масової інформації щодо вилучення з обігу банкнот зразка
1992 року.

   6. Управлінню зв'язків з громадськістю та засобами масової
інформації  (Войцеховська С.М.),  територіальним  управлінням
Національного  банку  України забезпечити широке інформування
юридичних осіб та населення через засоби масової інформації щодо
вилучення з обігу банкнот зразка 1992 року.

   7. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Кротюка В.Л.

 Голова                        С.Л.Тігіпко

[ закрити ]

[ вгору ]